Natuurgeneeskundige Therapie

Natuurgeneeskundige Therapie gaat uit van het zelfhelend vermogen van de mens. Deze therapie heeft een holistische kijk op de mens; Lichaam, ziel en geest zijn één geheel en bij een gezond mens in balans.

Holistische aanpak

In mijn praktijk kijk ik niet alleen naar welke klachten je hebt, maar naar jou als heel mens. Uit de ervaringen in mijn praktijk blijkt namelijk dat de oorzaak van de klachten vaak niet direct aanwijsbaar is. Zo kunnen fysieke klachten bijvoorbeeld hun oorsprong hebben in onverwerkte (jeugd-) ervaringen.

Ik heb een holistische aanpak. Dit wil zeggen op fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en op spiritueel niveau. Op het moment dat er een verstoring op één of meerdere niveaus optreedt, ontstaat er een onbalans. Deze onbalans kan leiden tot allerlei klachten, van lichamelijke klachten (bijvoorbeeld hoofdpijn, rugpijn, buikpijn en moeheid), emotionele klachten (als angst, lusteloosheid en burn-out) tot geestelijke klachten (stress, depressie, rusteloosheid, onzekerheid en dergelijke). Behandeling verlicht en verzacht de pijn die je hebt, geeft ontspanning en vermindert je klachten.

Reacties en ervaringen van cliënten Natuurgeneeskundige Therapie

Balans: Lichaam, ziel en geest

Ik behandel dus niet alleen symptomen, maar kijk ook naar de diepere oorzaak van de klachten. En dit betekent dat ik naast het behandelen ook aandacht besteed aan het verkrijgen van inzichten. Doordat jij als cliënt inzichten krijgt én behandeld wordt, stimuleert dit bij jou het zelfgenezend vermogen waardoor de balans in jezelf weer wordt hervonden. Lichaam, ziel en geest komen daardoor weer in evenwicht. Daarmee behandel ik dus op de diverse niveaus; fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel/zielsniveau.

Universele energie

Ik geef via de handen universele energie door, die zich in ons en overal om ons heen bevindt en die wij nodig hebben om te kunnen bestaan. Dit kan je voelen als koud, warm, tintelingen, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat je niets voelt. De energie heeft een helende werking die het zelfherstellend vermogen van jou stimuleert, waardoor je lichaam, ziel en geest weer in balans komen.

Intuïtieve vermogens

Daarnaast maak ik gebruik van mijn intuïtieve vermogens
(heldervoelen, -horen,-weten, -zien) om je te ondersteunen in het verkrijgen van inzicht in de situatie óf om de oorzaak van het probleem of klacht te achterhalen

Als Natuurgeneeskundig Therapeut werk ik op lichamelijk-, emotioneel- en geestelijk niveau:

Lichamelijk:

 • Pijn: als hoofd-, rug-, schouder-, nek- en buikpijn
 • Moeheid
 • Slapeloosheid
 • Stress
 • Burn-out
 • Overgevoeligheid
 • Chronische aandoeningen
 • Bij ernstige ziekten en aandoeningen kan deze therapie een aanvullende werking hebben.

Emotioneel:

 • Verliesverwerking / rouw, scheiding
 • Depressie
 • Lusteloosheid
 • Relatieproblemen (relatietherapie)
 • Burn-out
 • Angst
 • Traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik / incest.

Geestelijk:

 • Hooggevoeligheid
 • Verwerking van paranormale ervaringen
 • Identiteitsvragen als 'Wie ben ik?', 'Wat wil ik?'
 • Onzekerheid, versterken van eigenwaarde
 • Vastgelopen zijn in het dagelijks functioneren
 • Levensvragen
 • Behoefte aan meer bewustwording.

Natuurgeneeskundige behandeling

Uit onderzoek blijkt dat zes van de zeven patiënten zeggen baat te hebben gehad bij natuurgeneeskundig behandelingen. Ook de kwaliteit van hun leven is er op vooruit gegaan.
Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang doorwerken terwijl je er niets van merkt en het dagelijks leven al lang hebt opgepakt. Het aantal behandelingen verschilt; over het algemeen zijn er bij langdurige of chronische klachten meer behandelingen nodig. In dat geval overleg ik na een aantal behandelingen met jou of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is.
Daarnaast begeleid ik nieuwetijdskinderen in o.a. het omgaan met hooggevoeligheid en paranormale waarnemingen. Door middel van oefeningen en behandelingen leer ik ze hun hooggevoeligheid inzetten als kwaliteit.

Volwaardige therapie

Natuurgeneeskundige Therapie kan als volwaardige therapie worden toegepast. Je hebt geen doorverwijzing nodig van de huisarts. Je kunt er ook voor kiezen om de therapie naast een reguliere behandeling te volgen. Het is een veilige, natuurlijke behandelwijze. De therapie kan, in overleg met de behandelend arts, ook ondersteuning bieden bij de afbouw van medicatie voor bijvoorbeeld pijnbestrijding of antidepressiva.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen, omdat ik ben aangesloten bij Het Verbond (lidnummer: 256).

error while rendering plone.belowcontentbody.relateditems
error while rendering zomarelateditems